મેરાન્યૂઝ નેટવર્ક.અમદાવાદઃ રાજ્યના ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા નાગરિકોના આરોગ્યંને ધ્યાધનમાં રાખીને ગુટકા-તમાકુ અને નિકોટીનયુક્ત પાન-મસાલાના વેચાણ, સંગ્રહ અને વિતરણ પર તા.૧૧ સપ્ટેમમ્બખર, ર૦૧૯થી અમલમાં આવે તે રીતે એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે.  

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુટકા-તમાકુ અને નિકોટીનયુક્ત પાનમસાલા ખાવાથી કેન્સેર જેવા જીવલેણ રોગો થાય છે. કોઇપણ ખાધ ચીજમાં તમાકુ કે નિકોટીન ઉમેરવું એ પ્રતિબંધિત છે. ગુટકામાં તમાકુ કે નિકોટીનની હાજરી માનવ આરોગ્યને ખૂબજ હાનિકારક છે. સરકારના કહેવા પ્રમાણે પાનમસાલાનું વેચાણ, સંગ્રહ વિતરણ કરવું ગુનો બને છે. આ ગુનાહિત કાર્ય કરતા તેમજ આ જાહેરનામાનો ભંગ કરતા કોઇપણ વ્યક્તિ તંત્રના ધ્યાનમાં આવશે, તો તેઓની સામે ફુડ સેફટી સ્ટારન્ડર્ડ એક્ટ-ર૦૦૬ હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યમાં વર્ષ-૨૦૧૨થી ગુટકા, તમાકુ કે નિકોટીન યુક્ત પાન-મસાલા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે તેમ, ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર, ગાંધીનગર દ્વારા આમ જણાવાયું છે.