મેરાન્યૂઝ નેટવર્ક, ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકાર દ્વારા સૌર અને પવન ઊર્જા એકસાથે ઉત્પાદિત કરવા ઉપરાંત આવા વીજ ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહક સહાય આપવા રાજ્ય સરકારે ખાસ વિન્ડ સોલાર હાઈબ્રીડ પાવર પોલીસી-૨૦૧૮ને અમલમાં મૂકી છે. પાંચ વર્ષ માટે અમલમાં રહેનારી આ નીતિ અંતર્ગત મંજૂર થયેલાં પ્રોજેક્ટને આ નીતિના લાભ ૨૫ વર્ષ કે આયુષ્ય મર્યાદા પૈકી જે વહેલું હોય ત્યાં સુધી મળતાં રહેશે.

આ નીતિ અંગે આજે માહિતી આપતા ઊર્જા મંત્રી  સૌરભ પટેલ અને ઊર્જા રાજ્ય મંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, આ વિન્ડ-સોલાર હાઈબ્રીડ પાવર પોલીસી-૨૦૧૮ અંતર્ગત હયાત સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટમાં ડેવલપર તે જ જમીનમાં અને એક જ ટ્રાન્સમીશન લાઈનનો ઉપયોગ કરીને પવન ઊર્જા પ્રોજેક્ટ સ્થાપી શકશે. તે જ રીતે હયાત પવન ઊર્જા પ્રોજેક્ટમાં સૌર ઊર્જા યુનિટ સ્થાપી શકાશે. આ ઉપરાંત આ નીતિ અંતર્ગત બિલકુલ નવા સોલાર-વિન્ડ હાઈબ્રીડ પ્રોજેક્ટ પણ સ્થાપી શકાશે. આવા હાઈબ્રીડ પાવર પ્રોજેક્ટમાં પવન ઊર્જા અને સૌર ઊર્જા અલગ મીટરથી માપવામાં આવશે. આ સૌર અને પવન ઊર્જાને સંયુક્ત રીતે ઉત્પાદિત કરતા હાઈબ્રીડ પ્રોજેક્ટમાં ઉત્પન્ન થતી ઊર્જાને વીજળી શુલ્કમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. આવા પ્રોજેક્ટથી જે તે જમીનનો સોલાર પ્રોજેક્ત માટે સમક્ષિતિજ અને લંબ સ્વરૂપે પવન ઊર્જા માટે એમ બેવડો ઉપયોગ કરી શકાશે.

આ પોલિસી અંતર્ગત ત્રીજા પક્ષકારને ઊર્જા વેચાણના પ્રસંગે ક્રોસ સબસીડી સરચાર્જ અને એડીશનલ સરચાર્જમાં ૫૦ ટકા કન્સેશન આપવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ પોલિસી અંતર્ગત હાઈબ્રીડ પ્રોજેક્ટ માટે કેપ્ટીવ પાવર પ્લાન્ટને ક્રોસ સબસીડી સરચાર્જ અને એડીશનલ સરચાર્જમાં સંપૂર્ણ મુક્તિ તેમજ વ્હીલીંગ ચાર્જીસ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોસમાં ૫૦ ટકાની રાહત આપવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ પોલીસીમાં સૂચવ્યા અનુસાર કેપ્ટીવ અને ત્રીજા પક્ષકારને વીજળી વેચાણના કિસ્સામાં જે તે કન્ઝ્યુમર સેન્કશન લોડના ૫૦ ટકા સોલાર અને ૫૦ ટકા પવન ઊર્જા સ્થાપી શકાશે. આ ઉપરાંત ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ સાથે વીજ ખરીદી કરાર કરાયા હોય તે ક્ષમતા પુરતું એગ્રીમેન્ટ ચાલુ રહેશે, જ્યારે નવી ઉત્પાદિત ઊર્જાને ડેવલપર પોતાની પસંદગી મુજબ વેચી શકશે. આ નીતિ હેઠળ જે કન્ઝ્યુમરને રીન્યુએબલ પાવર પર્ચેઝ ઓબ્લીગેશન માટે જેટલી ક્ષમતા જરૂરી હોય તેટલી ક્ષમતા માટે પવન ઊર્જા-સોલાર ઊર્જા સ્થાપિત કરી શકશે. આ સિવાય ગ્રુપ કેપ્ટીવ કંપનીઓ પણ હાઈબ્રીડ પ્રોજેક્ટ સ્થાપી શકશે. આ માટે તેમણે સો ટકા શેરમૂડી રોકવાની રહેશે અને તેમના રોકાણ પ્રમાણે તે રેશિયો મુજબ ઉત્પાદિત ઊર્જા વાપરવાની રહેશે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત રાજ્ય અંદાજે ૫૫૦૦ મેગાવોટથી વધુ પવન ઊર્જા અને ૧૬૦૦ મેગાવોટથી વધુ સૌર ઊર્જા એટલે કે, બંને મળીને ૭૧૦૦ મેગાવોટથી વધુ બિન પરંપરાગત ઊર્જાનું ઉત્પાદન કરે છે.