મેરાન્યૂઝ નેટવર્ક.નવી દિલ્હીઃ તમામ દેશોને પાઈપલાઈનથી રસોઈ ગેસ પહોંચાડવાના મામલામાં ગુજરાત રાજ્ય પહેલું હશે. નવમા તબક્કાની નીલામી બાદ દેશમાં એક ચતુર્થાંસથી વધુ વસ્તી સુધી પાઈપ દ્વારા રસોઈ ગેસ પહોંચશે. પેટ્રોલિયમ તથા પ્રાકૃતિક ગેસ નિયામક બોર્ડના ચેરમેન ડી કે સર્રાફએ બુધવારે કહ્યું કે ગુજરાતમાં 84.31 ટકા વિસ્તારમાં સીટી ગેસ વિતરણ (સીબીડી) નેટવર્કના અંતર્ગત છે.

નવમા તબક્કાની નીલામી બાદ બાકી વિસ્તી પણ તેના અંતર્ગત આવી જશે. આ નીલામી ગત મહિને ખુલી હતી. તે સાથે દેશમાં સીબીડી નેટવર્કના ભૌગોલિક ક્ષેત્રમાં હાજર 11 ટકા વધી 24 ટકા થઈ જશે. ત્યાં કુલ 29 ટકા વસ્તી સુધી તેની પહોંચ હશે જે હાલ 19 ટકા છે.

સર્રાફએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં 84.31 ટકા ક્ષેત્ર તથા 87.37 ટકા આબાદી એવા ક્ષેત્રમાં છે જ્યાં સીબીડી નેટવર્કની પહોંચ છે. નવમા તબક્કાની નીલામી બાદ રાજ્યના 100 ટકા ભૌગોલિક ક્ષેત્ર અને વસ્તી સુધી પહોંચી જશે. નવમા તબક્કાની નીલામી હાલ ચાલી રહી છે.