મેરાન્યૂઝ - શ્રેષ્ઠ મંત્રીનું સર્વેક્ષણો ( 24/10/2017)
ક્રમ મંત્રીનું નામ મત - હા% મત - ના%
1 શંકરભાઇ લાગધીરભાઈ ચૌધરી 66.12 33.38
2 જયેશ રાદડિયા 63.87 36.13
3 પ્રદિપસિંહ ભગવતસિંહ જાડેજા 60.75 39.25
4 ભુપેન્દ્રસિંહ મનુભા ચુડાસમા 50.88 49.12
5 ગણપતભાઈ વેસ્તાભાઈ વસાવા 48.91 51.09
6 ઈશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ 49.14 50.86
7 ચીમનભાઈ ધરમશીભાઈ સાપરીયા 41.41 58.59
8 જશાભાઇ ભાણાભાઈ બારડ 43.82 56.18
9 જયદ્રથસિંહજી ચન્દ્રસિંહજી પરમાર 42.86 57.14
10 વલ્લભભાઈ ગોબરભાઇ કાકડિયા 42.67 57.33
11 રાજેન્દ્ર સુર્યપ્રસાદ ત્રિવેદી 45.78 54.22
12 પરસોત્તમભાઈ ઓધવજીભાઈ સોલંકી 39.66 60.34
13 નિર્મળાબહેન સુનિલભાઈ વાઢવાની 42.65 57.35
14 દિલીપકુમાર વીરજીભાઈ ઠાકોર 40.35 59.65
15 જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા 40.44 59.56
16 નાનુભાઈ ભગવાનભાઇ વાનાણી 38.58 61.42
17 બાબુભાઇ ભીમાભાઇ બોખીરીયા 36.71 63.29
18 રોહિતભાઈ જશભાઈ પટેલ 40.67 59.33
19 આત્મારામ મકનભાઈ પરમાર 36.79 63.21
20 કેશાજી શિવાજી ચૌહાણ 36.01 63.99
21 શબ્દશરણ ભાઈલાલભાઈ તડવી 34.86 65.14
22 વલ્લભભાઈ વશરામભાઇ વઘાસીયા 36.49 63.51
23 બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ 33.06 66.94