COVER STORY

ગુજરાતમાં બેરોજગારી: 8 માહિતી માંગતાં પ્રશ્નો અને એકનો જ જવાબ અને 7 પ્રશ્નો અનુત્તર

-

ઐશ્વર્યા એસ ઐયર: શું તમે એ બાબત જાણો છો કે, તમે માહિતી મેળવવાની અરજી આપવા માટે સરકારના એક પછી એક વિભાગથી બીજા વિભાગમાં માહિતી મેળવામાં માટે ભટકવું પડે છે. ચારેબાજુ બસ મૌન જોવા મળે છે. ગુજરાતની ચૂંટણીમાં બેરોજગારી મહત્વનો મુદ્દો છે તેથી સરકાર તે અંગે સત્તાવાર રીતે આર.ટી.આઈ.ના જવાબમાં શું કહે છે તે જાણવું જરૂરી છે. જેથી આ અંગે જાણવા આરટીઆઇ કરી. 

ભાજપની સરકાર માટે વિકાસને લોકો વચ્ચે લઈ જવાનો સરસ મોકો હતો. પરંતુ સરકારનું ભેદી મૌનનું રહસ્ય આજે પણ ચાલું છે અને રોજગારી અંગે ચૂંટણીમાં કોઈ પ્રચાર થતો નથી. 

ગુજરાતમાં રોજગારી અંગે કરેલ જુદીજુદી આરટીઆઇમાં ત્રણ વિભાગોમાંથી એકમાં જ જવાબ મળ્યો 

વિષય રોજદારનો હતો અને ગુજરાત સરકરાના ત્રણ વિભાગોને મોકલાયા હતા જેમાં શ્રમ અને રોજગાર કચેરી, રોજગાર અને તાલીમ અને મુખ્યમંત્રીની કચેરીને 7 પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. 

ગુજરાતમાં કામ કરનારાઓની વસતિ 64 ટકા છે અને આ ચૂંટણીમાં રોજગાર અને બેરોજગારીનો પ્રશ્ન સૌથી વધારે મજબૂત રીતે કામ કરી રહ્યો છે. મતદારો શું જાણવા માંગે છે તે અહીં આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. 

ગુજરાતમાં યુવા બેરોજગારીની સંખ્યા કેટલી છે તે અંગે અમે પૂછેલા સાત પ્રશ્નોમાંથી માત્ર એક પ્રશ્નનો જવાબ સરકારે આપ્યો હતો. રોજગાર અને તાલીમ નિયામકની કચેરીએ જણાવ્યું હતું કે, 31 માર્ચ 2017 સુધીમાં 5,87,263 યુવાનો રોજગાર કચેરીમાં નોંધાયેલા છે. 

આપણી પાસે મળેલ આ આંકડો સાચો નથી. આ લેખમાં ગુજરાત ચૂંટણી 2017માં રોજગારના લાંબા દાવાઓ ઉમેરાતા નથી. દેશના બીજા ક્રમે સૌથી ઓછી રોજગારી આપવાનો સરકારના દાવાને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ.

પ્રશ્નો શા માટે ?

આ મુદ્દાઓના જવાબ એટલા માટે પૂછવામાં આવી રહ્યાં છે કારણ કે 2012ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે તેના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં રોજગારી દૂર કરવા માટે વચનો આપ્યા હતા. 

ભાજપે 2012ની ચૂંટણી પહેલાં આપેલાં વચનો 

30 લાખથી વધારે રોજગારી ઉદ્યોગ અને સેવાકીય ક્ષેત્રે ઊભી કરાશે. 

30 લાખથી વધારે ગુજરાતી પ્રજાને સ્વાવલંબી ઉદ્યોગ અને તાલીમ આપવા માટે મીશન મંગલમ યોજના અમલી બનશે 

સરકાર કેવી રીતે તે કરશે ? આપણે તે ક્યારેય જાણી શકીએ તેમ નથી ?

તે અંગે કોણ માહિતી ધરાવે છે?

વિભાગોએ દાખલ કરાયેલી આરટીઆઈનો જવાબ આપવામાં એકબીજાને ખો આપવા અન્ય વિભાગોમાં મોકલી આપી હતી. 

 

 

મુખ્યમંત્રીની કચેરીમાં એક આરટીઆઈ કરી 

મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે આ પ્રશ્નનો સ્વિકાર કર્યો પણ એવું કહ્યું કે તે શ્રમ અને રોજગાર વિભાગને લગતી બાબત છે. 

પણ અરજીમાં જે વિષય હતો તે શ્રમ અને રોજગાર વિભાગને લગતો હતો. તેથી તેની વિગતો તુરંત આપવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

મુખ્યમંત્રીની કચેરીએ જે અરજી બીજા વિભાગને મોકલી આપી હતી તે ખરેખર મને તેની એક નકલ મોકલવી જરૂરી હતી એવું કેન્દ્ર સરકારના કાયદામાં છે. 

શ્રમ અને રોજગાર વિભાગમાં બીજી આરટીઆઈ કરી

જ્યારે મુખ્યમંત્રીના કાર્યાલયને લાગે કે આ જવાબો શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ સાથે જોડાયેલા છે છતાં તેઓએ પણ આરટીઆઈની સ્વીકાર્યતા વ્યક્ત કરી હતી પરંતુ જણાવ્યું હતું કે અમે જે ઉઠાવ્યા હતા તે સાત પ્રશ્નોની માહિતી તેના અધિકારક્ષેત્રમાં આવતા નથી. 

જ્યારે મુખ્યમંત્રીની કચેરીને લગતો આ જવાબ શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ સાથે જોડાયેલો છે છતાં તેઓ અરજી સ્વિકારે છે. પરંતુ તેને સ્વિકારવાથી ઇનકાર નથી કરતાં. તેઓએ પણ આરટીઆઈનો સ્વિકાર કર્યો હતો પણ એવું હતું કે તે તેના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવતી ન હતી.  

પહેલો અને છેલ્લો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં કુલ રોજગારીનું સર્જન અને કુલ બેરોજગાર યુવાનોને રોજગાર અને તાલીમ નિયામકની કચેરીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. 5 બાકી રહેલા પ્રશ્નોના જવાબ મોકલાયા ન હતા. પરંતુ ભલામણ કરી હતી કે જાહેર માહિતી અધિકારીને સીધા તેઓ તે અંગે જણાવે.

 રોજગાર અને તાલીમ ડાયરેક્ટરને ત્રીજી આરટીઆઈ કરી 

જ્યારે શ્રમ અને રોજગાર વિભાગનું માનવું છે કે રોજગાર અને તાલીમ નિયામકની કચેરીમાં કુલ રોજગારીની તકો અને કુલ બેરોજગાર યુવાનોનો જવાબ છે પણ તે અંગેની જાણ રોજગાર ડાયરેક્ટોરેટ પાસે જ જવાબ છે.

સખત મહેનત કરીને લાંબો પત્રવ્યવહાર થયા પછી, એ જ પ્રશ્નનો સમાન જવાબ મળ્યો હતો.

2012માં જાહેર કરવામાં આવેલા ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ભાજપ દ્વારા ઘણાં વચનો આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ચૂંટણી પહેલાંના પાંચ વર્ષમાં સરકારે આ વચનો સામે કેવી રીતે કામ કર્યું અને તે કઈ રીતે સફળ રહ્યાં તે અંગે તેની કોઈ વિસ્તૃત માહિતી પણ નથી.

સરકાર આ માહિતીને જાહેર સ્થળે કે વેબસાઈટમાં રાખી શકે છે. તે કોઈ રહસ્યમય નથી. પણ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં તેના ઉપર પડદો પાડી દેવાયો છે અને બેરોજગાર યુવાનોની અવગણના કરવામાં આવી છે.  

ન્યૂઝ thequint માંથી સાભાર લેવાયો છે.

 

ALL STORIES

Loading..